Oma lehti on yhdistänyt Karhulan teollisuutta 75 vuotta

Karhulan teollisuuspuistossa on ilmestynyt oma lehti jo 75 vuoden ajan. Vuosikymmenten saatossa Ahlströmin Karhulan tehtaitten henkilökuntalehtenä aloittaneen julkaisun nimi on vaihtunut, samoin julkaisija ja nykyisen Karhu ja Tähti -lehden kohderyhmäkin on toinen.

Ympäristössään tapahtuneista muutoksista huolimatta lehti on ilmestynyt tauotta vuodesta 1945. Se on osoitus lehden merkityksestä yhteisöllisyyden ylläpitäjänä, liimana silloin, kun ulkoiset tekijät ovat ravistelleet alueen yhtenäisyyttä.


Karhulan tehtailla useissa johtotehtävissä ollut ja viimeksi AKP Karhulan toimitusjohtajana toiminut Samppa Ahtiainen tuntee lehden ja sen historian hyvin. Hän tietää, että lehden ilmestymisen jatkuminen ei aina ole ollut itsestäänselvyys.

Murroskohdissa kuten 1990-luvulla, kun tehtaat yhtiöitettiin ja myytiin, on aina kyseenalaistettu, kannattaako lehteä jatkaa, Samppa Ahtiainen muistelee.


Yhtiöläisten yhdysside

Joulun alla 1945 asemiesten kotiuttamisjuhlassa johtaja Hans Ahlström lausui Karhulan Tehtaitten oman henkilöstölehden syntysanat.

Tervehtiessään lukijoitaan lehden näytenumerossa Hans Ahlström toivoi lehdestä uutta yhdyssidettä, joka ”entisestään vielä lujittaisi tehtaamme henkilökunnan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja lähentäisi toinen toisiinsa työväkeä, työnjohtajia, insinöörejä ja konttorihenkilökuntaa.”

Nimikilpailun tuloksena lehti nimettiin Mesikämmeneksi, jonka nimisenä se ilmestyi aina 1960-70-lukujen taitteeseen saakka. Lehti jatkoi siitä keskeytyksettä Karhulan Anttina, kunnes 2000-luvun alussa lehti sai nimekseen Karhula NYT. Reilu kymmenen vuotta sitten lehdestä tuli Karhu ja Tähti, joka se on edelleen.

Yhdistys otti yhtiön roolin Karhulan teollisuuspuistoyhdistys perustettiin vuonna 2007 vaalimaanalueen vanhoja, nyt jo 150-vuotisia, perinteitä ja kehittämään yritysten ja alueella työskentelevien ihmisten välistä yhteistoimintaa. Työntekijöistään kokonaisvaltaisesti huolta pitänyt vanha patruunayhteisö oli pirstaloitunut aika päiviä sitten kansainvälisten ja kotimaisten yritysten ryppääksi. Yhteishengelle ei haluttu käyvän samoin.

AKP Karhulan myynti ruotsalaiselle Coor Service Managementille tarkoitti sitä, että lehdelle oli löydyttävä uusi koti. Luontevaa oli, että tuore teollisuuspuistoyhdistys sai vastuulleen myös lehden julkaisemisen.
Yhdistys tuotti Merikeskus Vellamoon suuren suosion saavuttaneen videoinstallaation ja vanhojen valokuvien näyttelyn, jonka nimi oli Karhu ja Tähti, josta se siirtyi luontevasti myös yhdistyksen julkaiseman lehden nimeksi.

Näyteikkuna ulospäin

Teollisuuspuiston lehti on vuosikymmenten myötä muuttunut yhden yhtiön henkilökuntalehdestä teollisuuspuiston näyteikkunaksi muun yhteiskunnan suuntaan. Lehden nimen lisäksi sen tehtäväkin on muuttunut tyystin toiseksi.

Mesikämmen nuoli sodan aiheuttamia haavoja ja yritti hyväntuulisuudellaan valaa tulevaisuuden uskoa jälleenrakentamisen ja sotakorvausten uuvuttamien työntekijöiden arkeen onnistuenkin siinä.

Tämän päivän Karhu ja Tähti sen sijaan kertoo teollisuuspuiston yrityksistä ja työntekijöistä ja yhtenä tavoitteena on nostaa alueen profiilia edelleen ja saada sinne uusia yrityksiä. Lehden kautta teollisuuspuisto muistuttaa muuta Kotkan-seutua olemassaolostaan pari, kolme kertaa vuodessa.

Lehteä jaetaan noin 2000 kappaleen painoksena Kotkan-seudun yrityksiin. Lehden päätoimittajana toimii Karhulan teollisuuspuisto ry:n toiminnanjohtaja Hannu Oksanen.

Jaa:

Lisää uutisia

Teollisuuspuistolaiset juhlivat keskikäistä Luontopolkuaan

ME TARVITSEMME KARNEVALISMIA Luontopolku- tapahtuma taitaa olla Karhulan Teollisuuspuiston kestävin perinne. Toukokuussa teollisuuspuistolaiset juhlivat tapahtuman 50- vuotisuutta ”Seventies” teemalla.  Luontopolun juuret johtavat kuitenkin jo 1960-luvulle,