Karhulan teollisuuspuistoyhdistys ja Cursor kehittävät yritysten alueellista yhteistyötä

Kotkan- Haminan seudulle tulee nopeasti kasvavan akkuteollisuuden myötä suuria teollisuuskomplekseja ja tuhansia uusia työpaikkoja, muistuttaa Harri eela Cursor Oy:stä.

Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys osallistuu Cursor Oy:n teollisuuspuistokonseptin tutkimus- ja kehitysprojektiin, joka on osa Cursorin PCU– hanketta (Power Coast United / Kaakkois-Suomen akkuklusteri). Teollisuuspuistokonseptin kehitystyön toteuttaa Sitowise Oy.
Karhulan Teollisuuspuiston osuudessa on tarkoitus hahmottaa teollisuuspuiston nykytilanne haasteineen ja mahdollisuuksineen sekä määrittää puistolle yritysten yhteistoimintaa parhaiten palveleva operointimalli sekä toimintatavat, kertoo Harri Eela Cursor Oy:stä

– Teollisuuspuistossa hanke toteutetaan yrityksissä tehtävillä haastatteluilla. Alueen keskeiset yritykset ja sidosryhmät otetaan mukaan Teollisuuspuiston toimintasuunnitelman ja tulevaisuuden suunniteluun tulokset vastaisivat yritysten ja muiden alueen toimijoiden näkemyksiä. Työ valmistuu 16. syyskuuta 2023 mennessä.
Harri Eelan mukaan kehityspojektissa syntyneitä tuloksia toimintatapoja ja operointimallia voidaan hyödyntää laajemmin Kotka-Hamina alueen muissa teollisuuspuistoissa sekä erityisesti akku- ja energiatoimialoilla että laajemmin vihreän siirtymän teollisuudessa.
Teollisuuspuistokonseptin kehitysprojektin tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan Teollisuuspuiston ja laajemmin seudun nykyisten ja potentiaalisten toimijoiden välisiä synergioita ja kehittämismahdollisuuksia. Pyrkimyksenä on myös Karhulan Teollisuuspuiston palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen.
Eela muistuttaa, että Kotkan- Haminan seudulle on nopeasti kasvavan akkuteollisuuden myötä tulossa suuria komplekseja mm. Kotkan Keltakalliolle tuhansia uusia työpaikkoja. Tähän valmistautuminen vaatii suurta panostusta ja erilaisten yhteistyömallien kehittämistä.

– Keltakallio on valikoitunut akkuteollisuuden paikaksi, koska siellä on riittävästi tilaa uusille tuotantolaitoksille. Uusi teollisuus tarvitsee puolestaan infrastruktuuria ja palveluita, joita lähiseudulla on jo runsaasti olemassa mm. Karhulan Teollisuuspuistossa. Teollisuuspuisto on myös sijainniltaan keskeinen Keltakallion teollisuuskompleksin ja sataman välissä muistuttaa Harri Eela.

Jaa:

Lisää uutisia

Teollisuuspuistolaiset juhlivat keskikäistä Luontopolkuaan

ME TARVITSEMME KARNEVALISMIA Luontopolku- tapahtuma taitaa olla Karhulan Teollisuuspuiston kestävin perinne. Toukokuussa teollisuuspuistolaiset juhlivat tapahtuman 50- vuotisuutta ”Seventies” teemalla.  Luontopolun juuret johtavat kuitenkin jo 1960-luvulle,

Uusi Karhu ja Tähti-lehti on ilmestynyt

Karhulan Teollisuuspuistoyhdistyksen Karhu ja Tähti lehden uusin numero keskittyy koronanepidemiaan ja erityisesti Teollisuuspuiston yritysten näkökulmasta mutta mukana on Kotka Mills. Yritykset kertovat ensi reaktiostaan ja kuinka kukin