UNIIKKIASIAKASKOKEMUS ON PALVELUYRITYKSEN KILPAILUVALTTI

Reilut satavuotta sitten, kun Fordismi ja massatuotannolla oli valta-asema teollisuudessa ja markkinoilla, tuote- ja palvelutarjonta olivat yritysten mieltymysten mukaisia. Kysyntää oli enemmän kuin markkinoilla oli varaa tarjota. Tämä vahvisti yritysten neuvotteluasemaa asiakkaisiinsa nähden, asiakkaiden todellisista tarpeista piittamatta. 

Palvelujohtaminen, eli tuotteiden ja palveluiden jakeluketjujen tehokas johtaminen, on yhteydessä yrityksen omiin ostotoimenpiteisiin sekä asiakkaisiin. Varsinkin BtoB-markkinoilla tuotteiden rinnalle palvelut ovat syntyneet tukemaan myyntiä ja tarjoamaan tukea tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin. Tarjoamalla korjaus-, huolto- ja konsultointipalveluja yritys pystyy tehostamaan toimintaansa integroimalla tuotteet ja palvelut tiiviiksi kokonaisuudeksi. Palveluiden avulla yritys pystyy sitouttamaan asiakkaansa tuotteeseen ja tarjoamaan uniikin asiakaskokemuksen, jonka seurauksena asiakkaan kynnys vaihtaa kilpailijan tarjoomaan kasvaa.

Karhulan Teollisuuspuiston yritykset ovat ottaneet uuden liiketoimintamallin aktiivisesti tarjontaansa. Alue on kehittynyt hyvin tuotepainotteisesta historiastaan kohti monipuolista palveluntarjoajaa. Alueelta löytyvät asiakkaille räätälöidyt tuotteet ja palvelut, joita kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti. Koska teollisuuspuisto koostuu monenlaisista yrityksistä, palvelutarjonta on laajaa ja tukee yritysten toimintaa monesta eri näkökulmasta. Alueelta löytyy tuotannon automatisointia, teollisuuden alkutuotteita, paperiteollisuuden järjestelmiä, kiinteistöpalveluja, liiketoiminnan konsultointia, rekrytointipalveluja, työterveyshuolto, ravintola, markkinointia ja tuotantoa, sekä monia muita yritystoimintaa tukevia ja tehostavia palveluita.

ANNA LAAKKONEN

KUVATEKSTI: Karhulan Teollisuuspuisto koostuu monenlaisista yrityksistä ja palvelutarjonta on laajaa ja tukee yritysten toimintaa monesta eri näkökulmasta.

Karhulan Teollisuuspuisto / Karhula Industrial Park
PL 38 48601 Kotka, Finland
puh. 010 234 3400